ÖYP YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME SÜRECİ        


 • Bildirisi kabul edilen ÖYP araştırma görevlilerimiz ilgili sempozyum/kongre yada bilimsel etkinliğe katılmak istediklerine dair ÖYP araştırma görevlilerimiz ve danışmanları kendilerine verilen ÖYP proje numaralarını da belirterek, bilimsel etkinliğe katılım giderlerinin ÖYP koordinatörlüğü tarafından karşılanacağı ve bilimsel etkinliğin düzenleneceği tarihler arasında görevlendirilmeleri hususunda bölüm başkanlıklarına dilekçe ile başvuracaklardır.
 • Dilekçe Örnegi (dilekce-4)
  Yurtiçindeki görevlendirmeler için 1 ay, yurt dışındaki görevlendirmeler için en az 2 ay öncesinden bu dilekçelerin bölüm başkanlıkları üst yazısı ile bilimsel etkinliğe katılacak olan ÖYP araştırma görevlileri ve danışmanlarının kadrolarının bulunduğu ilgili Enstitü yada Fakülte Dekanlıklarına yazılması gerekmektedir.
 • Fakülte/Enstitü yönetim kurulu görevlendirme yazısı ve ekleri ÖYP koordinatörlüğüne gönderildiğinde Rektörlükten olur yazısı alınacaktır. Olur yazısı daha sonra ÖYP koordinatörlüğünce ilgili Enstitü yada Fakülte Dekanlıklarına üst yazı ile gönderilecektir.
 • ÖYP araştırma görevlisi hem de danışmanının beraber katılacağı sempozyum/kongre yada bilimsel etkinliğe katılım ücreti yalnızca ÖYP araştırma görevlisi tarafından yatırılacaktır.
 • Ders dönemi ya da tez döneminde yılda maksimum 15 günlük yurtiçi/yurtdışı bilimsel etkinliklere katılım desteklenebilmektedir. Bilimsel etkinliklere ÖYP araştırma görevlisinin danışmanı da sunum yapmak şartıyla faydalanabilmektedir.

  GÖREVLENDİRME SONRASI SÜRECİ

 • ÖYP araştırma görevlilerimiz, bilimsel etkinlik dönüşü Dilekçe Örneği (Dilekçe-5) ekinde evraklar ile koordinatörlüğümüze birimin üst yazısı ile gönderilmesinden sonra, toplam harcama, banka hesap numarasına en kısa zamanda aktarılacaktır.

 • Yolluk bildirimi beyannamesi örnekleri ve açıklaması.  (tıklayınız)

 • (Yolluk bildirimine sadece ucak, otobüs bilet ücretleri ve Konferans,Toplantı vb. gibi amacıyla gidelen yer ile otogar, hava limanı arası Belediye otobüsü ve taksi ücreti sadece bir kere gidiş ve dünüş ödenmekte olup örneğin görevlendirme süresi 10 gün olan bir Arş.Gör. 10 içindeki tüm ulaşım bedelleri ödenmemektedir.Beyanneme doldurulurken dikkat edilecek bir konudur.)

 • Yurt içi Geçici görevlendirilmelerde konaklama ücreti (H cetvelinde belirtilen fıkralar için) yemviyenin 1,5 katına kadar ödenir. Örnek: Günlük Yevmiye 32tl, x 1,5 = 48 tl 4 gün için 48x4= 192 tl ödeme yapılır. Elinizdeki otel faturası bu tutarın üstünde ise bu tutar altında ise fatura tutarı ödenir.(Yurt dışı için hazırlandığı tarihteki Merkez Bankası döviz kuru esas alınacaktır linkteki siteden çıktı alınız.)
  Doldurulmasında birim mutemedinden yardım alınız.)

 • (Beyan sahibinin imzası ile beraber seyahat Tez Proje kapsamında  ise Proje Yöneticisi Öğretim Üyesine imzalatacak; Ders aşamasındaki Arş.Gör. de ise Gerçekleştirme Görevlisi olarak H.Betül DUVARSEREN olarak imza açılacaktır)

  EKTE SUNULAN UÇAK BİLETİ VE KATILIM İLE İLGİLİ TÜM ÖRNEK (FOTOKOPİ )BELGELER (KATILIM BELSESİ, SUNUM İÇERİĞİ VB.)GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ TARAFINDAN (TEZ PROJESİ KAPSAMINDA DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ, PROJESİZ YOLLUK BİLDİRİMLERİNDE H.Betül DUVARSEREN TARAFINDAN ) İMZALI ASLI GİBİDİR KAŞESİ OLMALIDIR.

 • Fatura Bilgisi : Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü - ÖYP Kurum Koordinatörlüğü - Mesir Vergi Dairesi - Vergi Numarası: 2040031671 – Merkez - MANİSA

 • Yurt Dışı Konaklama yapan Arş.Gör. Dikkatine ! aşağıdaki maddeye göre yurtdışı konaklamanızı hesaplanız gerekmektedir.

 • MADDE 4 – (2) Türkiye'den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla, yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40'ına kadar olan miktar için bir ödeme yapılmaz, %40'ını aşması halinde ise aşan kısmın sadece % 70'i ayrıca ödenir. Ancak, yatacak yer temini için ödenecek günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;
  a) I-III no'lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100'ünden,
  b) IV-VII no'lu sütunlarda gösterilen kadrolarda bulunanlar için % 70'inden,
  fazla olamaz.

 1. 2015 Mali Yılı Yevmiye Tutarları
 2. 2015 Yılı Yurtdışı Gündelikleri Parasal Tutarları
 3. 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
 4. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
 5. Harcama Belgeleri Genel Tebliği 2007-1
 6. Yurt içinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği
 7. Yolluklara Ait Genel Mevzuat Bilgileri
 • YÖK
 • ÖSYM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik