MAL VE HİZMET SATIN ALMA İŞLEMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Üniversitemiz enstitülerinin Araştırma Görevlisi kadrolarına ÖYP kapsamında atanan ve YÖK tarafından kaynak aktarımı yapılan Araştırma Görevlileri, Mal ve Hizmet alımlarına ilişkin satın alma işlemi aşağıda yazılı işlem sırasına göre evraklarını DİLEKÇE-1 ile göndermeleri sonrası Koordinatörlüğümüzce incelenip onay verilecektir.(eksik yada hatalı taleplerede eksikliklerini giderilmesi için evraklarınız geri gönderilecektir.) onay sonrası iligili satın alma işlemi gerçekleşecek ve satın alma ile ilgili evrakları DİLEKÇE-2 ve ekinde gönderecekler gönderilen evraklar inceleme sonrası Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilecek ödemeler ilgili firmaya en kısa sürede yapılacaktır

Önemli Not: Celal  Bayar Üniversitesi Öğretim  Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) Bilimsel Etkinliklerde Görevlendirme ve Harcama Yönergesinin 11.maddesi  kapsamında, ”ÖYP proje giderinin en fazla yüzde 25’i tez proje konusu belli olmadan harcanabilir” denilmektedir. YÖK tarafından kaynak aktarımı yapılan yüksek lisans ve doktora da ders aşamasında olan Araştırma Görevlileri, 2500 TL ye kadar 10.000TL'lik mal ve hizmet alımı tez projesi kaleminden harcama yapabilirler. (kalan 7500TL kısmından tez projesi safhasıda harcama yapabilirler)

SATIN ALMA İŞLEMİNDE İŞLEM SIRASI VE DİKKAT EDİLECEKLER HUSUSLAR
(TÜM EVRAKLARDA İMZALARDA MAVİ KALEM KULLANINIZ)

 1. Demirbaş malzeme (bilgisayar,yazıcı vb.) ve sarf malzemesi (baskı, cilt, klasör, kalem vb.) aynı faturada kesilmeyecek işlemleri farklı olduğu için ayrı ayrı onay yaklaşık maliyet Piyasa fiyat arştırma tutanağı ve fatura ile ödeme yapılabilmektedir.
 2. Proforma fatura (teklif faturası) ve teknik şartname örneği (proje kapsamında sunulan proforma faturalar ve/veya satın alınacak malzeme için en az üç farklı firmadan alınmalı)
 3. Satınalma Onay Belgesi (Öyp.Arş.Gör., Tez Danışmanı,ÖYP. Koordinatörü)
 4. Yaklaşık Maliyet Hesaplama Tablosu, (örnek tabloyu içerikleri silip kendinize göre düzenleyin)
 5. Piyasa fiyat araştırma tutanağı,
 6. Onay Belgesi ve Diğer evrakların gönderilemisi için Yüksekokul/Enstitü/Dekanlık'a verilcek dilekçe örneği.(kırmızı yazıları Okuyup uygulayınız.) (DİLEKÇE-1)
 7. ÖYP Birim Kurum Koordinasyon birimince göndermiş olduğunuz onay belgesi ve diger belgeler incelenip onay belgesi imazalandıktan sonra satın alınması işleminin onaylandığına dair bilgi yazı ile bildirilecek.(Bu yazı sonrası satın alma işlemi yapılacak.)
 8. Satın alınan ürün faturası ile teslim alınacak.
 9. Mal ve Hizmet Alımı Muayene Raporu,(bu belge biriminiz muayene komisyonu tarafından düzenlenecektir)(SADECE DEMİRBAŞ VE LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMINDA (örnek Bilgisayar,yazıcı,kimyasal malzemeler v.b.) (eger demir baş malzeme ve baskı cilt gibi malzeme bir faturada olursa onun içinde ayrıca muayne raporu kesilmelidir)
 10. Demirbaş malzeme alımında faturada mutlaka alınan malzemenin marka ve modeli yazılmalıdır.
 11. Celal Bayar Üniversitesi ÖYP Koordinatörlüğü adına düzenlenmiş FATURA ASLI. (Fatura Bilgisi : Celal Bayar Üniversitesi / ÖYP Kurum Koordinatörlüğü - Mesir Vergi Dairesi - Vergi Numarası: 2040031671 – MANİSA)
 12. Alım tutarı 2.000(ikibin) TL’nin üzerinde ise ilgili firmadan Vergi Dairesinden alınmış borcu yoktur yazısı eklenecektir.(bu yazı bilgisayar çıktısı olup üzerinde dilekçe no ve kontrol kodu olan belgedir, imzasız olabilir.)
 13. TİF belgesi (TAŞINIR İŞLEM FİŞİ)
  (Sarf (dosya,kalem,tutkal vb.) ve Baskı cilt malzemelerinde(fotokopi,baskı,cilt ) bu belgeye gerek yoktur.)(aynı faturada hem sarf hem demirbaş malzeme (bilgisayar vb.) var ise tüm satın alınan malzeme için Tif belgesi kesilmelidir.)
  - Rektörlük Özel Kalem Ayniyat Saymanı Bediha GÜREL’e demirbaş malzemenin kaydı yapılacak.
  (Kayıt işlemi için Fatura, Yaklaşık Maliyet ve Piyasa Fiyat Araştırma tutanağının fotokopisi (aslı gibidir kaşe ve imzalı gerçekleşitreme görevlisi tarafından) ve Muayene Raporunun aslı ile başvuru yapılacak.)
 14. BASKI ÇİLT FOTOKOPİ HİZMET ALIMI İŞLEMLERİNDE ayrıca İŞCİLİK TUTANAĞI eklenecektir evraklara örnek için (tıklayınız)Not:Baskı ve cilt işlerinde fatura tutarındaki kdv tutarının yarısı oranında kdv tevkifatı yapılacaktır. Örnek 1180TL faturada 180TL kdv'nin yarısı 90TL kesinti yapılacak ödeme 1090TL yapılacaktır, ama kesilen bu tutar firmanın vergi ödemesinde düşülecektir. Bu kesintinin size bi eksik hizmet almanızı gerektirir durum yoktur. (KDV tefkifatını firma faturasında gösterilmesi gerekmektedir. fatura kesiminde bunu isteyiniz.)

  (Gerçekleştirme Görevlisi Tez Projeli alımlarda Danışman Öğretim üyesidir. Projesiz alımlarda Birim Yetkilisi H.Betül DUVARSEREN'dir.)
 15. Satın alım sonrası evraklarının gönderilemesi içinYüksekokul/Enstitü/Dekanlık'a verilcek dilekçe örneği.(DİLEKÇE-2)

Ek işlem

Sadece TEZ Projeli Alımlarda Yapılacak Ek işlem. 
(Projesiz alımlarda bu işlem yapılmayacak.)

Evrakların ÖYP tarafından teslim alındıktan sonra satın alımla ilgili Ödeme Emri Belgesi düzenlenecektir. Bu belge e-mail adresinize gönderilecek (mutlaka e-mail adresinizi bildiriniz.) üç nusha olarak danışman öğretim üyenize imzalatıp tekrar ÖYP biriminize elden Teslim edeceksiniz.


 • YÖK
 • ÖSYM
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik